Lamiche Plastic Surgery 2017-06-20T23:26:31+00:00

โรงพยาบาลศัลยกรรมที่คนเกาหลีไว้วางใจมากที่สุด การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (KCSA) โรงพยาบาลที่คนเกาหลีพึงพอใจมากที่สุด เด่นด้านทำศัลยกรรม ตา จมูก และงานแก้ไข รวมถึงหน้าอกที่มีคุณหมอผู้หญิงที่ฝีมือเก่งมาก และเข้าใจในสรีระของผู้หญิงมากกว่า

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของรามิเช่

รางวัลที่ได้รับ